УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Създаване и развитие на център за компетентност по сеизмично инженерство (ЦКСИ)”

Календар

Отминали събития:

октомври 2016

Предстоящи събития:

· 25.10.2016  (вторник) — 15.00-17.00лаб. Б 113

·      Заседание Екип за подготовка на ПП (УАСГ) – работа по апликационните документи

·      Прис. Екип за п-ка ПП (УАСГ), Консултант

More details...

18 януари 2017 г. !!!
Внасяне на Проектното предложение

· 28.09.2016  (петък) — 10.00-13.30лаб. Б 113

·      Работна среща Ръководство екип ПП (УАСГ) с контактните лица на положително отговорилите партньори

·      Прис. Ръководство Екип за п-ка ПП, Консултант, контактни лица партньори

More details...

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

 

 

 

 

 

6

7

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

1

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

34

25

26

27

28

29

30